Od úterý 20. září 2022 se naše mateřská škola bude účastnit projektu s názvem: ,,Malá technická univerzita“. Jedná se o polytechnické vzdělávání rozdělené do 8 lekcí (stavitel města, malý architekt, malý inženýr, malý projektant, stavitel mostů, stavitel věží, malý vodohospodář, malý energetik)

Nenásilnou formou v duchu Komenského myšlenky „Škola hrou“ rozvíjíme v dětech jejich technické a logické dovednosti. Jednotlivá témata MTU jsou zpracována tak, aby korespondovala se vzdělávacími cíli RVP (Rámcový vzdělávací program). Mají detailně zpracovanou strukturu, motivaci úměrnou věku dětí a jednoznačný cíl. Děti si názorně vyzkouší některé fyzikální vlastnosti (např. pevnost), pracují samostatně, ale také ve skupině, kombinujeme jednodušší aktivity s náročnějšími. 

Co program rozvíjí?

  • pozitivní vztah k technickým oborům
  • samostatnost
  • práci ve skupině
  • logické myšlení
  • prostorové vnímání
  • jemnou motoriku

Odkaz na youtube video https://www.youtube.com/watch?v=qDVXMz-Hqu4