Projekty

Projektem Příroda náš domov je, každý si v ní pohraje přispívá Mateřská škola, Horní Brusnice, k zajištění rovného
přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic,
vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky


PROJEKT „SE SOKOLEM DO ŽIVOTA“
Projekt „Se Sokolem do života“ byl vytvořen pro rozvoj pohybové gramotnosti u předškolních dětí. Jedná se o celoroční projekt, který pomáhá děti provést všemi základními pohybovými dovednostmi.
 Aby cvičení děti bavilo, je jim motivací parta pěti zvířátek, která je průběžně provází. Každé zvířátko reprezentuje jednu oblast pro rozvoj dětí – přirozená cvičení, obratnost, dovednosti s míčem, rozvíjení poznání a netradiční cvičení.
Děti při tomto cvičení nejen zjišťují, jak pracovat se svým tělem a zvyšují svou fyzickou zdatnost, ale také je rozvíjeno jejich poznání v době mezi cvičeními nebo po něm. Projekt je rozdělen do tří kategorií tak, aby vyhovoval růstu a vývoji dětí.
Skvělou motivací je dětem jejich vlastní sešit, který slouží jako deníček, kam si zaznamenávají své úspěchy. Vždy, když splní nějaký úkol, najdou si samolepku s obrázkem představujícím danou dovednost a nalepí si ji.
Projekt je realizován ve spolupráci s rodiči dětí