Projektem Příroda náš domov je, každý si v ní pohraje přispívá Mateřská škola, Horní Brusnice, k zajištění rovného
přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti prostřednictvím podpůrných personálních pozic,
vzdělávání pracovníků, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.